Skip to main content

Dennis Dixon Ltd är marknadsledande i UK gällande Bulk transporter av kemiskt gods inom Storbritannien.

Vi har över 30 års erfarenhet, med bevisad hög prestation för säkerhet och leveranser till ett stort antal kunder, marknadsledande inom sina segment. Med ett rykte av att vara en leverantör med topputrustning, oslagbar säkerhets- och leverans- prestanda samt med kundens behov i fokus, levererar vi det kunden vill ha till ett minimum av störningar.

Vi arbetar med ständiga förbättringar och innovativa lösningar för att kunna erbjuda maximal driftseffektivitet och flexibilitet vilket adderar värde för våra kunders distributionskedja.
Dennis Dixon Ltd har en enkel målsättning;

Att ha en stadig tillväxt av vår kundbas, produktomfång och antal fordon i vår fordonsflotta genom en kontrollerad expansion vilket tillåter oss att hålla fast vid vår grundsyn ”Kunden i fokus” och fortsätta vara ledande i säkerhetsprestanda och kundservice.
Våra anställdas, kunders och kollegors välgång är kritiska för vår framgång och vi värdesätter deras bidrag i en miljö där försiktighet är ytterst viktig.
Vi tror starkt på att våra anställda ska fokusera på att minimera risker och arbeta proaktivt för att undvika incidenter och risker för dem själva, arbetskollegor och allmänheten. Vi har åtskilliga procedurer som har utvecklats i samverkan med våra mest erfarna chaufförer, skapade för att säkerställa ett säkert arbetssätt samt utveckla en arbetskultur som främjar medvetenhet och tillmötesgående.

Företaget grundades 1987 och vi är baserade i Middlesbrough, nordöstra England. Vi utför över 1 500 transporter per månad och kör över 5 000 000 km per år. Vi transporterar i huvudsak farligt gods men vi transporterar även oklassade kemiska produkter på daglig basis. Den toppmoderna utrustningen har utvecklats kontinuerligt tillsammans med stadig expansion och genom bevisad leveranssäkerhet. Företaget är stolta över den höga standarden på utrustningen och det underhåll som utförs för att hålla fordonsflottan i ypperligt skick.
Våra anställda som arbetar i bakgrunden är dedikerade till att uppfylla kundernas önskemål och att möta utmaningarna från dagens planering. Chaufförer ges högkvalitativ introduktionsutbildning, bl.a på uppdragsfokuserade processer och defensiv körning. Repetionsutbildningar planeras in tillsammans med certifierade chaufförsinstruktörer för att säkerställa att fokus upprätthålls på ett säkert arbetssätt vid alla uppdrag.

Med ett stort antal marknadsledande kunder i vår kundbas kan vårt företag erbjuda en värdehöjande service genom effektivt nyttjande av vår moderna fordonsflotta (44mt fordon), specificerad fullt ut enligt ADR standarden, där vi kan lasta upp till 29mt payload.

Vårt mål är inte att vara störst eller att vara ”bästa transportören denna månad”. Vårt mål är att vara det första namnet på våra kunders lista när de behöver säkerhet och förtroende vid sina leveranser. Vi strävar efter långsiktiga affärsförhållanden med våra kunder som söker en transportpartner som levererar överlägsen service och ständiga förbättringar genom optimering, kontinuerliga investeringar och rigorös träning samt säkerhetsunderhållande program.

För att uppgradera kvalitet-, säkerhets- och leverans- prestationen av era nuvarande bulktransporter ska ni prata med ett professionellt företag – Dennis Dixon Ltd.

”Helt enkelt den bästa transportleverantören på marknaden”

S. Dixon
Verkställande direktör